BEATE ALSTAD - Sexolog (NFKS, NACS), Psyk.spl, Veileder, Fam.terapeut, Homeopat
 
Beate Alstad
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut og sexolog

Fordypningsfelt:
* Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
* Familieterapi
* Sexologi (NACS, NFKS)
* Veileder
* Homeopat

Pågående engasjementer:
* Sykehuset Telemark HF
* Borgestadklinikken
* Veileder
* Spaltist Telemark Arbeiderblad (TA) fra 2014
   Barnets talsperson i Fylkesnemnda
 
 

Website Builder drives av  Vistaprint